INFORMATOR DLA NOWEGO SŁUCHACZA


OPŁATA OBOWIĄZKOWA.
CZESNE – 65 zł (za semestr od października do końca stycznia)
W RAMACH CZESNEGO SŁUCHACZ UTW MOŻE UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA :
z psychologii i medycyny,
z historii sztuki oraz turystyki,
z edukacji muzycznej,
z plastyki,
z języka esperanto,
literackie – czytamy książki DODATKOWEJ OPŁACIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
chór i zajęcia wokalne – 10 zł.
komputery – 40 zł.
język obcy (angielski, niemiecki, francuski) – 50 zł.
taniec terapeutyczny – 30 zł.
gimnastyka rehabilitacyjna – 30 zł.
joga – 30 zł.
basen – 50 zł.
ZUMBA – 40 zł.
brydż- 40 zł.
gimnastyka na świeżym powietrzu- 5 zł.
strona internetowa – www.utw.aktywnygorzow.org
numer telefonu – 95 722 48 75