Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

przewodniczący
Przewodniczący
Roman Kasperski
z-ca
Zastępca Przewoniczącego
Józef Wilkus
sekretarz
sekretarz
Zofia Matyasz
skarbnik
skarbnik
Janina Dolna
czlonek
członek
Irena Łabowicz
czlonek
członek
Teresa Filipczuk
czlonek
członek
Czesław Zdebiak
czlonek
asystent
Regina Ławrynowicz